Superior Kimono Silk Spool - #352 Tea Time

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk Tea Time #100 Silk 220 yd. spool