Superior Kimono Silk Spool - #346 Sensei

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk Sensei #100 Silk 220 yd. spool