Superior Kimono Silk Spool - #310 Hello Kitty

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk Hello Kitty #100 Silk 220 yd. spool