Superior Kimono Silk Spool - #301 Ichiban

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk Ichiban #100 Silk  220 yd. spool