Superior Kimono Silk Spool - #374 Mikimoto

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk Mikimoto #100 Silk 220 yd. spool