Superior Kimono Silk Spool - #373 White Rice

$ 7.50 $ 5.25

Brand Superior Threads

Kimono Silk White Rice #100 Silk 220 yd. spool