Kimono Silk - Misty Mountains #341

$ 19.95 $ 16.95

Brand Superior Threads

Kimono Silk #341 Misty Mountains 1,090 yd. Mini-Cone